VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tùy Hứng

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 01-02-2019, 10:24 PM
khoetn12 khoetn12 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 43
Red Viagra Cialis C200

Thu?c sinh lý nam Viagra C200 là m?t lo?i thu?c ?i?u tr? cho nh?ng ng??i Nam gi?i b? r?i lo?n ch?c n?ng Sinh Lý. ?ây là tr??ng h?p khi m?t ng??i Nam Gi?i không th? c??ng c?ng ho?c gi? cho "C?U BÉ" c??ng c?ng ?? lâu không quá trình quan h? sinh lý Nam N?


Giá Bán 600.000/ H?P 10 VIÊNThành ph?n c?a thu?c c??ng d??ng Red Viagra C200

- Các ho?t ch?t là tadalafil. M?i viên thu?c Cialis ch?a 200mg tadalafil.

- Các thành ph?n khác: Lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose, microcrystalline cellulose, sodium laurilsulfate, magnesium stearate.

- Bao phim: monohydrat lactose, hypromellose, triacetin, titanium dioxide (E171), s?t oxit màu vàng (E172), talc.

Công D?ng:

- H? tr? c?c m?nh cho ch?c n?ng c??ng c?ng cho ?àn ông nam gi?i "Thu?c c??ng d??ng m?"[/b]

- T?ng c??ng sinh l?c b?n b? khi s? d?ng.

- T?ng ham mu?n cho nam gi?i trong các tr??ng h?p stress, b?t l?c …

- T?ng l??ng máu b?m t?i "C?U BÉ" hi?u qu? t?c thì giúp "C?U BÉ" c??ng c?ng to dài h?n lúc ch?a s? d?ng.

- T?ng c??ng ch?c n?ng sinh lý v?i nhi?u chi?u h??ng tích c?c có l?i cho s?c kh?e nam gi?i.

– T?m ng?ng các tình tr?ng r?i lo?n c??ng d??ng ho?c li?t d??ng cho ?àn ông.

– T?ng ch?t l??ng tinh trùng và b?i b? cho c? th? b?ng nh?ng lo?i th?o d??c ?ông y k?t h?p.

Cách s? d?ng:

U?ng 01 viên tr??c khi quan h? 15-30 phút. Thu?c có tác d?ng duy trì kéo dài 4-6 gi?

Không ???c s? d?ng 2 viên trong 24h

Xu?t x?: USA

Quy cách: 10 viên/l?
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.