VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tùy Hứng
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-25-2019, 09:14 PM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 67
d?ch v? seo r?ng ??i d??ng nh?n seo d?ch v? ? t?i Thanh Hóa

d?ch v? seo r?ng ??i d??ng nh?n seo d?ch v? ? t?i Th?a Thiên Hu?

D?ch v? Seo R?ng ??i d??ng là gi?i pháp giúp cho website c?a doanh nghi?p có th? l?t top trên tìm ki?m t? khóa. Chúng tôi phân tích nh?ng t? khoá ph??ng châm và phù h?p hóa cho chính website c?a quý khách v? th??ng hi?u hay san pham hi?n th? lên Top Google v?i r?t nhi?u t? khóa. R?ng ??i d??ng là công ty Seo chuyên cung c?p các lo?i s?n ph?m và d?ch v? qu?ng cáo trên tìm ki?m Google thúc ??y t?i Seo, ngoài cung c?p san pham Website gi? ?ây chúng tôi chính th?c ??a thêm m?t chi?n thu?t seo n?a ?? giúp các doanh nghi?p làm chi?n d?ch bán hàng hi?u qu?, ?ó là D?CH V? SEO Web T?ng Th?.

D?ch v? seo ? Hòa Bình
T?ng quan quy trình làm d?ch v? seo t?i tphcm c?a chúng tôi :
- T? v?n xây d?ng n?i dung trang website.
- Xây d?ng liên k?t onpage cho trang website thân m?t.
- Phân tích r?, phân tích t? khóa ph??ng châm, t? khóa h?t gi?ng.
- an toàn hóa cho các th? trên trang web.
- thích nghi hóa th? keyword, description...
- T?o file robots.txt.
- T?i ?u hóa th? hình ?nh, h1, h2, ...
- phù h?p hóa các t? khóa trong n?i dung.
- Cài ??t Google Analytics
- Cài ??t Google Webmaster Tool
- phù h?p hóa Image, Css, Javascript.
- T?o/ ??ng ký file sitemap.xml
- Xây d?ng backlink forum (T?o n?i dung v? tinh ch?t l??ng và link v? các bài vi?t liên quan trên website)
- Xây d?ng backlink m?ng xã h?i Facebook, Google+...

phê chu?n vi?c thích h?p hóa c?u trúc website và n?i dung text, website c?a b?n s? ngày càng tr? nên thân thi?t h?n v?i các công c? tìm ki?m, ??c bi?t là v?i Google- công c? tìm ki?m ???c ?a chu?ng nh?t hi?n th?i. Theo các chuyên gia, khi làm SEO sitemap website c?a b?n s? ???c submit lên google và google s? index kho?ng 96% t?ng s? trang trên web c?a b?n. Khi ?ó không ch? trang web c?a b?n ???c ng??i dùng internet d? dàng ti?p c?n mà 90% bài vi?t, s.ph?m, d?ch v? trên web c?a b?n c?ng có s? l??ng ng??i dùng ti?p c?n nhi?u h?n.

B?n tìm th?y chúng tôi trên google ? B?n có mu?n ng??i tiêu dùng tìm th?y b?n trên google gi?ng tôi ? B?n mu?n nâng doanh s? kinh doanh c?a b?n cao h?n, b?n mu?n nhi?u ng??i bi?t t?i s?n ph?m d?ch v? c?a b?n m?t cách nhanh và hi?u qu? trên m?ng internet và Google. Hãy liên h? d?ch v? seo r?ng ??i d??ng chuyên t? v?n ??a ra các gi?i pháp SEO WEBSITE nhanh lên top google & hi?u qu? phù h?p v?i nhu c?u marketing online và qu?ng cáo Google c?a các ??n v? n??c ta và th? gi?i.
Reply With Quote

  #2  
Old 02-23-2019, 09:59 AM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: d?ch v? seo r?ng ??i d??ng nh?n seo d?ch v? ? t?i Thanh Hóa

0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thi?t k? logo ??p cho web - công ty - th??ng hi?u - d?ch v? ch? t? 300k theo yêu c?u t?i tphcm/ toàn qu?c, giá r? nh?ng uy tín ch?t l??ng chuyên nghi?p

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 G?i yêu c?u cho chúng tôi qua email hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( ho?c call tr?c ti?p hotline ). N?i dung yêu c?u là 7 m?c ? THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P ngay bên d??i
2 Thanh toán 300k vào tài kho?n bên d??i
3 Thi?t k? + bàn giao ( th??ng sau 2-3 ngày ), ch?nh s?a ho?c demo 3 l?n


GIÁ: 300,000? / 3 demo, 500,000? / 6 demo, 600,000? / 9 demo
( Khách làm m?y demo thì tr? b?y nhiêu ti?n, m?i demo s? khác nhau không trùng, giao demo xong khách ch?n 1 demo ?ng ý chúng tôi s? h? tr? ?i?u ch?nh thêm )


THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P
1/ Tên ??n v? ( th??ng hi?u c?a b?n )
2/ L?nh v?c kinh doanh
3/ Slogan c?a b?n
4/ Logo b?n mu?n trình bày gì ? ( ch? trình bày ?nh, ch? trình bày ch?, trình bày c? ?nh và ch?, có ??a ch? hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu s?c logo là gì ?
6/ Ý t??ng logo c?a b?n
7/ B?n mu?n chúng tôi tham kh?o thêm logo, hình ?nh nào, ho?c v? l?i hình ?nh này ? g?i kèm hình tham kh?o ( quan tr?ng ).

H? TR? NHANH:
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo

facebook.com/hohoanganh20588

hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUY?N KHO?N
( N?i dung chuy?n kho?n ghi “s? ?i?n tho?i + n?i dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Ch? tk : H? Hoàng Anh
S? tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.