VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tùy Hứng
forgot Password
Register

Câu Lạc Bộ Tùy Hứng Thích Gì Thì *8* Đó

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 12-27-2017, 06:54 AM
minhland2345 minhland2345 is offline
Member
 
Join Date: Oct 2016
Posts: 24
Khách g?i bán c?n Bi?t Th? Th?nh M? L?i 20 T? có TL ( bao n?i th?t)

khách kh?a g?i bán c?n Bi?t th? d?i Th?nh M? L?i 20 T? l?m TL ( bao n?i th?t)C?n bán c?p bi?t th? m?t ti?n ???ng F2 và ???ng s? 9 khu trung tâm Th?nh M? L?i g?n ??o Kim C??ng và khu vui ch?i tr? em nên r?t thông thoáng, l? gi?i 20m, giao thông c?c k? thu?n ti?n r?t phù h?p cho vi?c ngh? ng?i an c? và giá tr? c?n nhà s? t?ng cao khi Th?nh M? L?i ?ã chuy?n mình thành ?ô th? ki?u m?u, ???ng n?i ??o Kim C??ng ?ã hình thành. Bi?t th? g?n các thi?t b? án ninh hoàn h?o, h? cá phong th?y bao n?i th?t hi?n ??i. Di?n tích 1 c?n: 10mx20m.
Giá bán : 20 t? có TL
Vui lòng liên h? 0911343322 – A Minh
Reply With Quote
 

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.