VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-18-2018, 06:45 AM
bonghongxanhcb bonghongxanhcb is offline
Member
 
Join Date: Mar 2018
Posts: 2
D?ch v? ?i?n l?nh

Công ty chúng tôi ho?t ??ng và kinh doanh trong ngành ?i?n l?nh lâu n?m. Trong quá trình hình thành và phát tri?n hi?n nay, chúng tôi luôn nâng cao tinh th?n trách nhi?m qua t?ng m?t hàng, nh?m ph?c v? t?t h?n nhu c?u ngày càng cao c?a quý khách hàng, nh? m?t ??nh h??ng cho s? t?n t?i và phát tri?n c?a công ty chúng tôi.
Công ty chuyên v? d?ch v? ?i?n l?nh, luôn không ng?ng ??i m?i và nâng cao ch?t l??ng d?ch v? và cung c?p ?a d?ng v?i nhi?u d?ch v? ?? ph?c v? khách hàng nh?:
1. Mua bán ?i?n l?nh – ?i?n gia d?ng
2. L?p ??t – s?a ch?a, b?o trì h? th?ng ?i?n l?nh, ?i?n gia d?ng.
3. Cung c?p l?p ??t h? th?ng c?p thoát n??c và ???ng ?ng công nghi?p...
Ph? tùng ngành ?i?n l?nh: TOSHIBA, DAIKIN, CARRIER, LG, NATIONAL, REETECH, SANYO, PANASONIC, SUMIKURA, SAMSUNG, MITSUBISHI, TRANE …
Nh?n B?o trì – s?a ch?a các thi?t b? ?i?n l?nh dân d?ng và công nghi?p cho các công s?, công ty, nhà máy v?i h?p ??ng lâu dài .
Ngoài ta còn có d?ch v? cho thuê máy ?i?u hòa s? d?ng cho h?i ngh?, tri?n lãm, ...
Công ty chúng tôi v?i ??i ng? k? s?, k? thu?t viên lành ngh? s?n sàng ph?c v? nh?ng yêu c?u c?n thi?t v? các s?n ph?m ?i?n, ?i?n l?nh dân d?ng và Công nghi?p, luôn ph?c v? khách hàng m?i lúc m?i n?i v?i ph??ng trâm “ NHANH, HI?U QU?, VÌ KHÁCH HÀNG”
S?a ch?a ?i?n l?nh biên hòa,Mua bán máy l?nh biên hòa,S?a ch?a ?i?n l?nh ??ng nai, B?o trì máy l?nh biên hòa ??ng nai..
Liên h?
??a ch?: S? 114 - T? 35E - P Tân Phong-TP.Biên Hòa- ??ng Nai.
?i?n tho?i: (0613) 897 668 - Fax: (0613) 897 588
Reply With Quote

  #2  
Old 09-01-2018, 07:42 AM
vietphanmem20588 vietphanmem20588 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 50
Re: D?ch v? ?i?n l?nh

Nhà xu?ng c?p c?n ra ?i nhanh t?i Th?nh L?c qu?n 12
Di?n tích: 4,6 x 22, t?ng di?n tích là 72m
H?m xe h?i, khu dân c? phát tri?n, thích h?p cho vi?c xây m?i và xe h?i t?i nhà
Giá t?t 2 t? 750 tri?u
DT: 01248685584
Reply With Quote
  #3  
Old 09-01-2018, 07:56 AM
vietphanmem20588 vietphanmem20588 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 50
Re: D?ch v? ?i?n l?nh

Nhà xu?ng c?p c?n ra ?i nhanh t?i Th?nh L?c qu?n 12
Di?n tích: 4,6 x 22, t?ng di?n tích là 72m
H?m xe h?i, khu dân c? phát tri?n, thích h?p cho vi?c xây m?i và xe h?i t?i nhà
Giá t?t 2 t? 750 tri?u
DT: 01248685584
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.